">

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Obrotu Nieruchomościami BON Jarosław Baranowski, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 2, 97-300 Piotrków Tryb.,

e-mail: biuro@bon.nieruchomosci.pl , tel. 603348383 (dalej „BON”).
BON jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.
Może Pani/Pan kontaktować się z BON we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Pani/Pana praw.

CEL I DŁUGOŚĆ OKRESU PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BON w celach:

 • zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji do czasu ich przedawnienia.
 • marketingu usług BON, prowadzenia badań, analiz i statystyk marketingowych na potrzeby rozwoju BON, do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania,

ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
BON przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, np. dane podane w formularzach kontaktu na stronie, w sprawie kontaktu lub usług administratora.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od łączących Panią/Pana z BON relacji, BON może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, korespondencyjny),
 • dane behawioralne (np. dane nieruchomości oraz sposobu ich wykorzystania),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Panią/Panem komunikacji).
 • w przypadku kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, inne dane które Pani/Pan zdecyduje się podać.

MOŻLIWOŚĆ UJAWNIANIA PANI/PANA DANE OSOBOWYCH
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej BON będzie miał wyłącznie właściciel BON, i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez BON odbiorcom poza strukturą BON. Zawsze w takiej sytuacji BON dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym BON powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. administrator strony internetowej BON, firmy zajmujące się marketingiem usług BON,  dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu BON, partnerzy biznesowi BON,
 • na żądanie inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawnych np. organa administracji państwowej.

REALIZACJA PRAW
Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych w granicach art. 15 RODO,
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych w granicach art. 16 RODO,
 • usunięcia Pani/Pana danych w granicach art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w granicach art. 16 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w granicach art. 21 RODO, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a administratorem, 
 • wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pośrednictwa, lub przetwarzane na podstawie zgody. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę BON,
 • otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy pośrednictwa lub przetwarzane na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: biuro@bon.nieruchomosci.pl lub korespondencyjnie: Biuro Obrotu Nieruchomościami BON, ul. Dąbrowskiego 2, 97-300 Piotrków Tryb.

INFORMACJE DODATKOWE
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO, ale jest niezbędne do realizacji przez BON świadczonych usług.

 

 

POLITYKA COOKIES

Definicje:

Serwis – witryna internetowa bon.nieruchomosci.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z sewisu

Operator serwisu – właściciel serwisu

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, oprócz informacji zawartych w plikach cookies. Wyjątek stanowią informacje wprowadzone osobiście przez użytkownika w formularzach umieszczonych w serwisie, zaszyfrowane w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do nich każdemu oprócz operatora BON, podlegające odrębnym przepisom prawa (RODO).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Biuro Obrotu Nieruchomościami BON Jarosław Baranowski, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 2, 97-300 Piotrków Tryb.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.                      Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem